Samoajat

Samoajaikäkausi, 15-17 vuotiaat, alkaa lippukunnan omalla perinteisellä eräpoikakoulutuksella. Koulutuksen tarkoituksena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet vartioiden johtamiseen, syventää ja kehittää retkeily- ja erätaitoja, kannustaa retkeilytoimintaan sekä antaa valmiuksia toimia erilaisissa lippukunnan vastuutehtävissä. Eräpoikakoulutus kestää noin vuoden ja koulutus huipentuu kasteeseen. Vain eräpojiksi kastetut pääsevät lippukunnan kämpän Haukkapirtin EP-tupaan.

Lippukunnan samoajavartio on nimeltään Fusku.
Samoajaosastonjohtajana toimii Antti Alanko.

Kokoontumisajat

Fusku kokoontuu tarvittaessa

TallennaTallenna