Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita ja he toimivat projektien mukaisissa ryhmissä. Reippaissa Pojissa vaeltajat toimivat ryhmien johtajina tai muissa pesteissä.

Reippaissa Pojissa on yksi vaeltajavartio, Zumba.
Vaeltajaosaston johtajana toimii Jani Jokinen.